Voertuigvolgsysteem

Een voertuigvolgsysteem is een systeem waarbij een voertuig op afstand is te volgen op een beeldscherm van een computer. Bij voertuigen in het topsegment zijn deze systemen al verplicht gesteld door de verzekeraars. Bij eventuele diefstal is het voertuig snel te traceren via de computer. Ook wagenparkbeheerders maken gebruik van deze systemen om te kunnen zien waar hun voertuigen zich bevinden. Zelfs de snelheid waarmee wordt gereden is af te lezen. Dit systeem kan bedrijven grote besparingen leveren doordat heel snel ingespeeld kan worden op actualiteiten. Je weet immers precies waar iemand rijdt zodat je heel eenvoudig iemand kan bellen om iets op te laten halen... hij of zij rijdt immers in de buurt van het ophaaladres!

Laat u informeren over de mogelijkheden voor uw auto of het inbouwen in uw gehele wagenpark. Onze specialisten staan u met raad en daad terzijde!